Wednesday, April 1, 2009

Shell Dekat Kristal Point..!!!

Kami juga berkesempatan untuk mengambil bebrapa sampel gambar sebagai bukti untuk melihat sejauh mana Shell ini melakukan tanggungjawab mereka dalam melaksanakan pengurusan sisa buangan yang seharusnya menjadi keutamaan mereka sejak dari awal pembukaan mereka ini.
Dekat Shell nie kami tidak la terlalu obses untuk membuat pemerhatian kerana ia adalah satu yang agak ganjil sebab stesen minyak ini tidak beroperasi pada ketika kami sampai.


* jadi kebanyakan gambar yang diambil oleh kami merupakan gambar kandid yang dirakamkan secara jauh.

namun demikian, kami agak berpuas hati dengan gambar yang dirakamkan dan boleh dikatakan dalam pemerhatian kami, tidak banyak yang boleh diperkatakan oleh stesen minyak sebengini kerana cara pengurusan mereka adalah sama. hanya membekalkan satu tong sampah di hujung stesen untuk kegunaan seluruh stesen minyak ini.

No comments:

Post a Comment